luni, 26 martie 2018

INTALNIRI PROFESIONALE LA ARAD si TIMISOARAÎn 20 și în 21.03.2018 au avut loc, din seria de întîlniri profesionale cu specialiștii/responsabilii pe probleme de Amenajarea Teritoriului și Urbanism din administrația județeană/locală și cu specialiștii cu drept de semnătură RUR din județele arondate, în cooperare cu autoritatea arhitecților șefi ai județelor Arad și Timiș, următoarele manifestări:  
- în Sala Mare de Ședințe a Consiliului Județean Arad, în prezența dlui Iustin Cionca- președinte al C.J. Arad, dnei Zeina Moldovan- Șef Serviciu Urbanism C.J. Arad, dnei Loredana Pălălău - arh. șef C.J. Timiș și dlui Radu Radoslav- reprezentant RUR pentru Regiunea de Dezvoltare Vest România, marți 20.03.2018 ora 10.
- în Sala Mare de Ședințe a Consiliului Județean Timiș, în prezența dnei Roxana Iliescu- vicepreședinte al C.J. Timiș, dlui Daniel Cristian Franțescu- subprefect Județ Timiș, dnei Loredana Pălălău- arh. șef C.J. Timiș, dnei Zeina Moldovan- Șef Serviciu Urbanism C.J. Arad, dlui Horațiu Moldovan- șef Serviciu Cadastru OCPI Timiș și dlui Radu Radoslav- reprezentant RUR pentru Regiunea de Dezvoltare Vest România, miercuri 21.03.2018 ora 11.
Temele dezbătute de reprezentantul RUR la cele două întîlniri (de la C.J. Arad și C.J. Timiș) au fost în sprijinul propunerii HG-ului ce conțin tezele prealabile ale proiectului Codului Amenajării Teritoriului, Urbanismului și Construcțiilor, care în expunerea sa de motive a subliniat Lipsa clarității normelor, paralelismele legislative, normele contradictorii (între legi sau chiar în cadrul aceluiași act normativ) dar și ineficiența mecanismelor de control au făcut ca amploarea şi numărul situațiilor litigioase sau acțiunilor în justiție să fie în creștere”. Pornind de la această constatare realistă, din cele 10 priorități ale propunerii noului Cod s-a ales în prezentările noastre prima și anume: definirea unitară a domeniului și terminologiei. Temele discuției cu specialiștii cu drept de semnătură ce operează în cele două județe și cu specialiștii din administrația locală/județeană s-au axat pe conținutul Documentațiilor de Urbanism PUG, PUZ și PUD supuse consultării/avizării în CTATU-urile județelor/municipiilor din Regiunea noastră de Dezvoltare și anume: Necunoașterea în detaliu a documentațiilor, de către unii specialiști atestați RUR, care au semnat și susținut respectivele documentații în CTATU (semnătura de complezență); Nerespectarea în documentații, de către unii specialiști atestați RUR, a prevederilor legislative in vigoare, a ghidurilor privind cadrul conținut al documentațiilor, a cromaticii pentru funcțiuni indicate în ghid  (legenda, cartus, etc) pentru introducerea acestora în OBSERVATORUL TERITORIAL; Prezentarea, de către unii specialiști atestați RUR, de documentații incomplete, cu greșeli și erori, necorelări între piese scrise și desenate, necorelări între capitole (ex : nepreluarea în documentații a ariilor naturale protejate Natura 2000, a zonelor cu alunecări de teren și riscuri de inundații, a perimetrelor de protecție hidrogeologică, a monumentelor istorice, etc);  Nepreluarea, de către unii specialiști atestați RUR, în documentații a condițiilor din avize;  Delimitarea incorectă, de către unii specialiști din administrația publică, a zonei pe care se întocmește un PUZ; Prezența rețelelor socio-ecologice ale spatiului verde comasat (pe UTR) in dezvoltările imobiliare rezidentiale; Prezența rețelelor educaționale -creșe/ grădinițe/ școli/ învățămînt continuu (pe UTR)  in dezvoltările imobiliare rezidentiale; Prezența rețelelor rutiere/pietonale/bike/ edilitare în dezvoltările imobiliare rezidentiale/ servicii/ industrie (pe Periurban/PUG/PUZ/Cvartal) .
              Temele dezbătute de reprezentanții autorității județene de profil au fost referitoare la procedurile de finanțare de la bugetul de stat a PUG-urilor și a RLU-urilor și anume: Modul de organizare si functionarea structurilor de specialitate in domeniul urbanismului la nivelul UAT-urilor judetului Arad; Continutul documentatiilor de urbanism depuse la C.J. Arad-Comisia TATU spre avizare; Procedura privind prelungirea valabilitatii PUG-ului existent si actualizarea noului PUG; Cadrul legal privind actualizarea PUG+RLU, respectiv: contractare, continut, etape de elaborare, avizare, aprobare, finantare, implementare; Problemele si disfunctionalitatile intalnite la documentatiile PUG si RLU aflate in procedura de elaborare/actualizare; Existența contractelor pentru elaborare/actualizare PUG/RLU fără grafice de execuție; Documentații PUG introduse în circuitul de avizare, fără a fi prezentate în prealabil spre consultare, în CTATU județean (în etapa a III-a de elaborare a propunerilor de PUG); Neadaptarea Conținutului solicitat pentru PUG și RLU prin caietul de sarcini la cerințele legislației în vigoare la data contractării; Necorelarea solicitărilor stadiului fizic al PUG ului cu solicitarea și decontarea fondurilor de la bugetul de stat (notă : sumele de la bugetul statului alocate, se decontează doar în situația în care contractul între UAT și elaborator (proiectant) este în termenul de valabilitate, iar stadiul lucrărilor este corelat cu suma decontată și în concordanță cu graficul de execuție). 
              Dezbaterile ce au urmat au dovedit importanța unor astfel de întîlniri.
Au fost prezenți atît la Arad cît și la Timișoara peste 100 de participanți.
Astfel, la Arad au fost prezenți: 7 specialisti cu drept de semnatura din jud. Arad, 3 din jud. Timis care lucreaza in jud. Arad, 2 specialisti cu drept de semnatura din alte judete (in afara arealului nostru), 8 specialisti fara drept de semnatura RUR si alti specialisti care lucreaza in domeniu.  
La Timișoara au fost: peste 23 specialiști cu drept de semnătură RUR, coordonatorul PUG-ului de Timisoara- specialist cu drept de semnatura RUR din jud. Cluj, arhitectul sef al Municipiului Timisoara, 12 specialisti fara drept de semnatura RUR din judetul Timis si alți specialiști care lucrează în domeniu.
Ca urmare a celor de mai sus Biroul Teritorial a decis sa transmita tuturor specialistilor cu drept de semnatura RUR  o adresă de atenționare, referitoare la problemele prezentate la intalnirile profesionale.

Imagini de la intalnirea din Arad


 Reprezentant teritorial RUR-Radu Radoslav, Presedinte C.J. Arad- Iustin Cionca, Sef Serviciu Urbanism C.J. Arad- Zeina Moldovan, Arhitect Sef jud.Timis- Loredana Palalau (de la stg.la dr.)

Iustin CIONCA – Presedinte Consiliu Judetean Arad

Ing. Zeina MOLDOVAN – Sef Serviciu Urbanism C.J. Arad


Arh. Loredana PALALAU – Arhitect Sef C.J. Timis


Prof.dr.arh. Radu Radoslav – Reprezentant Teritorial RUR Regiunea de Dezvoltare Vest


                Imagini de la intalnirea din Timisoara
Radu Radoslav- reprezentant teritorial RUR, Daniel Cristian Franțescu- subprefect Județ Timiș, Roxana Iliescu - vicepreședinte al C.J. Timiș, Loredana Palalau – arhitect sef C.J. Timis (de la stg.la dr.)


Interventia dlui Horațiu Moldovan- șef Serviciu Cadastru OCPI Timiș


Radu Radoslav, Loredana Palalau, Zeina Moldovan (de la stg.la dr.)

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu