duminică, 11 noiembrie 2018

8 Noiembrie 2018 - Ziua Mondiala a Urbanismului

ZIUA MONDIALĂ A URBANISMULUI (I) - 08.10.2018 -Direcția Județeană de Cultura Timiș, Timișoara - decernarea DIPLOMEI DE EXCELENȚĂ dlui arh. RADU MIHĂILESCU, pentru întreaga sa contribuție la PUNEREA în VALOARE a PATRIMONIULUI CULTURAL din ROMÂNIA printr-o REGENERARE URBANĂ SUSTENABILĂ, de către RUR Biroul Teritorial al Regiunii de Dezvoltare Vest România. Acțiunea a avut loc în prezența gazdelor noastre, a arhitecților șefi de județ, a arhitecților șefi de municipii, a celor din zonele periurbane a acestora (din regiunea noastră), a președintelui OAR Timiș, a reprezentantului AsoP, a numeroși arhitecți/urbaniști, a unor beneficiari ai lucrărilor sale, a colaboratorilor săi, etc.
ZIUA MONDIALĂ A URBANISMULUI (II) - 08.11.2018 -Direcția Județeană de Cultura Timiș, Timișoara – RUR Biroul Teritorial al Regiunii de Dezvoltare Vest România a organizat dezbaterea profesională semestrială cu reprezentanții administrațiilor județene/locale pe tema: COERENȚA PLANIFICĂRII SPAȚIALE ÎN ZONELE PERIURBANE.
Au prezentat puncte de vedere pertinente referitoare la această temă, din partea jud. Arad arh. Vîrvescu Florian (arh. șef C.J.Arad), arh. Popescu Dana (fost arh. șef C.J.Arad), arh. Sandra Dinulescu (șef Serviciu Urbanism Primaria Municipiului Arad), arh. Laura Suciu (arh. șef Primăria Tudor Vladimirescu, jud.Arad), din partea județului Hunedoara ing. Amelia Andrei (arh. șef C.J.Hunedoara), arh. Raluca Lăzăruț (arh. sef Primaria Municipiului Deva), din partea județului Caraș-Severin ing Mihaela Enache (arh. șef Primaria Municipiului Reșița), din partea C.J.Timiș arh. Loredana Pălălău (arh. șef C.J.Timiș), arh. Brebe Liviu (șef Serviciu Urbanism C.J.Timiș). Pentru a putea avea un punct de vedere comun, la început, au fost definiți termenii supuși atenției și anume : Sistem Urban, Zonă Metropolitană, Pol de Creștere, Pol de Dezvoltare, Zonă Periurbană, Aglomerare Urbană.
Din problemele menționate de autorii prezentărilor, prin exemplificări de BUNE/RELE PRACTICI referitoare la COERENȚA/INCOERENȚA zonelor PERIURBANE aferente, menționăm: delimitarea incorectă a acestora (din cauza dezvoltărilor ce nu țin cont de teritoriile administrative județene/ regionale/ euroregionale); lipsa unor studii de tip PATZI prealabile întocmirii PUG-urilor (bună practică pentru PATZI Deva-Hunedoara- Simeria); lipsa ridicărilor topo corecte cu indicarea tipurilor de proprietate a terenurilor din UAT-uri; lipsa conectivității dezvoltărilor între ele și între ele și cu orașul atractor; lipsa dotărilor sociale/ edilitare/ ecologice/ etc în dezvoltările periurbane; lipsa prioritizării din PUZ-uri (din planul de acțiuni) a eliberării AC-urilor; interpretarea incorectă a noțiunii ”funcțiuni complemetare”; lipsa definirii oficiale/neoficiale a parametrilor zonei periurbane; lipsa unui posibil control al autorității județene asupra AC –urilor emise de autoritățile locale, de unde rezultă în anumite cazuri încălcarea gravă a prevederilor PUZ-urilor avizate de CJ, a RGU-ului; lipsa clarificării competențelor de intervenție în procesul de avizare/aprobare a documentațiilor de urbanism a politicului, admistrației publice locale/județene, a specialiștilor cu drept de semnătură RUR, etc. A rezultat necesitatea: unor studii intercomunale din zonele periurbane pe layere (circulația rutieră/ culoare ecologice/ transport în comun, dotări sociale/ etc); a unei cooperări unitare între Agenția de Mediu, IGSIC, Direcția de Cultură/Comisie de Monumente și alte entități responsabile în acest proces etc.


vineri, 5 octombrie 2018

Decernarea Diplomei de Excelenta Librariei "La doua bufnite" Timisoara


Imagini de la decernarea Diplomei de Excelență pentru Regenerare Urbană, acordată de RUR – Biroul Teritorial al Regiunii de Dezvoltare Vest România, doamnelor Oana Doboși-Potcoavă și Raluca Selejan, pentru activitatea lor de promovare a Patrimoniului Cultural European. Alături de ”bufnițele” premiate, tinerii membrii ai Atelierului de Regenerare Urbană condus de arh. Daniela Cojocaru.

Evenenimetul in presa: