joi, 15 februarie 2018

Intalnire profesionala pe probleme de urbanism la Deva-jud.Hunedoara

ÎNTÎLNIRE PROFESIONALĂ din cadrul PREGĂTIRII CONTINUE pe PROBLEME de URBANISM- DEVA 2018.02.14

ÎNTÎLNIREA PROFESIONALĂ din cadrul PREGĂTIRII CONTINUE cu specialiștii/responsabilii pe probleme de URBANISM și AMENAJAREA TERITORIULUI din administrația locală/județeană și cu specialiștii cu drept de semnătură RUR din jud. Hunedoara, organizată de RUR- Biroul Teritorial al Regiunii de Dezvoltare Vest împreună cu C J Hunedoara, a avut loc în Sala “Reduta” a Teatrului de Arta din Deva în data de 2018.02.14 ora 11.


Fig.1. Imagini din timpul intalnirii/dezbaterii

Temele discutate, rezultate din analiza punctelor slabe (în cadrul CTATU CJHU) ale documentațiilor de urbanism și amenajarea teritoriului, au urmărit 4 subiecte majore și anume: rolul specialiștilor/responsabililor în administrația locală/județeană, a celor care  gestionează fonduri europene și legătura cu Observatorul Teritorial; 2) Delimitarea zonei pe care se întocmește un PUZ (pentru a se elimina utilizarea eronată a documentațiilor pe o singură parcelă), rolul esențial al Planului de Acțiuni (care este semnat de Primarul Unității Administrative Teritoriale/UAT-ului), al Bugetelor Anuale/Multianuale, în punerea în practică a documentațiilor de urbanism și rolul specialiștilor/responsabililor din administrația locală/județeană; 3) Rolul Spațiului Verde în dezvoltările imobiliare rezidentiale, în contextul marilor schimbări climatice, ca factor principal al dezvoltării sociale echilibrate și al ecologiei sustenabile; 4) Echiparea obligatorie cu rețele edilitare a dezvoltărilor imobiliare rezidențiale, cu respectarea regimului juridic/tehnic/economic al drumurilor aferente.
La discuțiile pe aceste 4 teme propuse de noi, a mai apărut și o altă temă (evidențiată ca esențială pentru specialiștii invitați la eveniment, ceea care privește calitatea actului de dezvoltare spațială sustenabilă) și anume cea a necesității urgentării finalizării ridicărilor topo cu indicarea proprietăților publice/private din cadrul UAT-urilor.
La eveniment, pe lîngă organizatori (arhitectul șef al județului Hunedoara- dna Amelia Andrei, reprezentantul RUR pentru Regiunea de Dezvoltare Vest România – prof.dr. arh. Radoslav Radu) au participat peste 70 de specialiști din județ.
Evenimentul a fost precedat de o întîlnire cu dl. Andronache Daniel, vicepreședinte al CJHunedoara ce coordonează activitatea Direcției Arhitectului Șef.

Radoslav Radu
2018.02.14 - Timișoara  


luni, 12 februarie 2018

Intalnirea trimestriala a biroului teritorial RUR cu arhitectii sefi de judete/municipii resedinta de judet


ÎNTÎLNIREA TRIMESTRIALĂ RUR- BIROUL TERITORIAL al REGIUNII de DEZVOLTARE VEST cu SPECIALIȘTII din ADMINISTRAȚIA JUDEȚEANĂ/LOCALĂ


Conform obiectivului stabilit în strategia RUR de ÎMBUNĂTĂȚIRE a CALITĂȚII DOCUMENTAȚIILOR de URBANISM și AMENAJAREA TERITORIULUI, colaborarea permanentă cu specialiștii din administrația județeană/locală este o direcție prioritară ce se desfășoară prin 3 măsuri: “analiza aspectelor existente pozitive/negative, tendințelor evolutive ale acestora, găsirii de soluții pragmatice de evitare a tendințelor negative; interpretarea noutăților legislative europene/românești și diseminarea bunelor practici în proiectare care facilitează dezbaterea publică în înțelegerea soluțiilor propuse și a proceselor de luarea a deciziilor; convingerea tuturor factorilor implicați să împărtășească o viziune comună și pe termen lung pentru localitatea/regiunea lor, dincolo de interesele și obiectivelor individuale”.  A doua dezbatere pe acest obiectiv temă a avut loc vineri 02.02.2018 în Sala de Consiliu a Direcției Județene de Cultura Timiș, str. Pacha nr.8, Timișoara (prima dezbatere a avut loc în 08.11.2017).
La reuniunea deschisă de dl. Sorin Predescu, directorul Direcției Județene de Cultură Timiș (anul acesta este Anul European al Patrimoniului Cultural – 2018) au participat, alături de reprezentanții Biroului Teritorial al Regiunii de Dezvoltare Vest, arhitecții șefi ai județului Arad, Caras-Severin, Hunedoara și Timiș, arhitecții șefi/reprezentanții lor ai municipiilor Arad, Deva, Reșița, Timișoara (fig. 1).
Fig.1. Imagini din timpul dezbaterilor

Temele propuse dezbaterii au fost: “Delimitarea zonei pe care se întocmește un PUZ” (pe zone și nu pe parcele),  “Spațiul verde în dezvoltările imobiliare rezidențiale” (comasarea acestora în spații publice mari și nu disiparea lor în parcele private mici) și “Echiparea obligatorie cu rețele edilitare a dezvoltărilor imobiliare rezidențiale” (conexiunea acestora la rețele existente prin culoare proprietate publică). Din studiile de caz pozitive prezentate remarcăm propunerea unui PUZ, Calea Torontalului, Timișoara care este întocmit pe o zonă formată din mai multe tarlale agricole actuale, ce urmează a fi urbanizate (fig.2), care a comasat spațiile verzi pe lîngă pîrîul Beregsău (formînd un culor ecologic verde-albastru proprietate publică, de lățime de peste 50m ce se prelungește pe întregul său traseu), un teren proprietate publică pentru facilitatea de învățămînt necesară întregii Unități Teritoriale de Referință (UTR) și dezvoltare rezidențială care are asigurată conectivitatea rețelelor edilitare pe culoare propuse a fi proprietate publică la cele existente de pe Calea Torontalului.

Fig.2. Propunere PUZ Zona rezidentiala Calea Torontalului, Timisoara (2018)

Din cele cîteva PUZ-uri pozitive/negative din județele regiunii noastre prezentate, a rezultat că pentru ÎMBUNĂTĂȚIRE a CALITĂȚII DOCUMENTAȚIILOR de URBANISM și AMENAJAREA TERITORIULUI sunt necesare cîteva condiții prealabile și anume: ridicările topo (cu proprietatera publică a terenurilor marcată)  pentru fiecare UAT, întocmirea și respectarea sensului “Planului de Acțiune”, corelat cu bugetele multianuale aferente UAT-urilor respective aprobate (după dezbateri ample cu comunitatea respectivă) ce cuprind fonduri/termene/responsabilități (juridice, tehnice, financiare) pentru realizarea infrastructurilor dezvoltărilor private.

Discuțiile au continuat cu referiri la necorelarea/neclarităților din legislație actuală.

Reuniune  a fost precedată de decernarea Diplomei de Excelență în Regenerarea Patrimoniului Cultural „Asociației LOCUS“,  pentru “HERCULANEPROJECT”, ce are scopul reactivării centrului istoric  al Băilor Herculane, jud. Caraș- Severin, România.

Următoarea dezbatere profesională se va desfășura cu specialiștii cu drept de semnătură din jud. Hunedoara (în partea a doua a lunii februarie) pe studii de caz specifice, pe interpretarea noutăților legislative în domeniu și pe problemele ridicate de ei și de responsabilii de resort din administrația locală.

Radoslav Radu 04.02.2018
https://radulblog.wordpress.com/2018/02/04/intilnirea-trimestriala-rur-biroul-teritorial-al-regiunii-de-dezvoltare-vest-cu-specialistii-din-administratia-judeteana-locala/


Decernarea diplomei de excelenta Asociatiei "Locus"

Prof.dr.arh. Radu Radoslav decerneaza diploma de excelenta Asociatiei "Locus"

Asociatia "Locus" impreuna cu prof.dr.arh. Radu Radoslav

Asociatia "Locus" impreuna cu invitatii la decernarea diplomei de excelenta in Sala de Consiliu a Directiei Judetene pentru Cultura Timis